DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2016

Rok 2016

 

Vďaka Eve Černákovej z OZ EKO ĽUDIA a Elenke Kunayovej z Technickej univerzity Letná 9 v Košiciach vznikla myšlienka zorganizovať Fórum ekológov na pôde Technickej univerzity v Košiciach pre študentov vysokej školy. Počas Fóra ekológov 2015 sme vyhlásili súťaž Voda vodička - čistá studnička.

Tu si môžete pozrieť práce tých, ktorí sa zúčastnili a v priebehu kalendárneho roka nám posielali svoje práce.

Program Fórum ekológov 2016

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri organizovaní. Ďakujeme veľmi pekne prednášajúcim, ktorí si našli čas a prišli sa podeliť o vzácne informácie.

Vstup voľný.

Program:

1. Ing. Eva Černáková, občianske združenie OZ EKO ĽUDIA – privítanie účastníkov, pokyny na celý deň, prednáška

Prečo vzniklo Fórum Ekológov

2. JUDR. Marin Petruška v zastúpení  - príhovor

Príhovor primátora mesta Košice ku Dňu Zeme, Magistrát mesta Košice

3. Štefan Vaľo – film

„Klimatická chyba“ 17 minút

4. Mária Mihálová, Nová Akropolis v Košiciach, medzinárodná organizácia

Duša Zeme - 30 minút

5. Ing. Oliver Kovács,  Úrad Košického samosprávneho kraja - prednáška

„Ochrana životného prostredia/aidertsorp ohéntoviž anarhcO...nastavme si zrkadlo“.  - 15 minút

6. RNDr. Alena Gessert PhD. - Prírodovedecká fakulta Geografie UPJŠ Košice - prednáška

Kras ako citlivý prírodný systém

7. Ing. Róbert Gregorek PhD. - prednáška

Rastliny pre zdravie a život

8. MVDr. Zdenko Lipták, dlhodobý ochranca životného prostredia v mestskom prostredí, bývalý poslanec MČ Košice Terasa - predáška

Ochrana životného prostredia vo verejnom priestore sídlisk

9. Praktické ukážky revitalizácie zanedbaných ekologických plôch

- školská plocha ZŠ Park Angelinum

- školské Átrium ZŠ Janigová

- strešná záhrada výmenník Wupertálska KVP

- Mandaly šťastia

Iné kontakty

Deň Zeme 2016

http://ekoprojekty.websnadno.eu/Den-Zeme-2016.html

Fórum ekológov 2016

http://ekoprojekty.websnadno.eu/Projekt-Forum-Ekologov.html

Strešná záhrada KVP

http://www.zahrady1.websnadno.eu/Stresna-zahrada-KVP-2015.html

Átrium ZŠ Janigová

http://www.zahrady1.websnadno.eu/Atrium-ZS-Janigova-2015.html

Mandaly šťastia

http://ekoprojekty.websnadno.eu/Projekt-Mandaly-stastia.html

Poďakovanie:

Aj touto formou sa chceme poďakovať za pomoc pri organizovaní Fóra Ekológov 2016:

JUDr. Ferenčíková Jarmila, Elenka Kunayová, Technická univerzita v Košiciach, Ondrej Behún Povedne.sk a Ing. Eva Černáková, občianske združenie OZ EKO ĽUDIA.

 

Ďakujeme a tešíme sa na ďaľšie spoločné aktivity a na ďaľší ročník Fóra Ekológov 2017.