DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2019

Rok 2019

 

Fórum ekológov sa uskutočnil dňa 10.4.2019 v stredu TUKE - Technická univerzita Košice Aula Maxima od 9.00 do 14.00 hod.

Vstup voľný.

Program

1. Ing. Eva Černáková - privítanie účastníkov Fóra

2. RNDr. Róbert Kanka, PhD. - Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra Názov témy: "Zvyšovanie druhovej bohatosti cievnatých rastlín v alpínskom pásme pohorí Európy ako nový, akcelerujúci fenomén".

3. Ing. Marcela Ondová, PhD. - Ústav environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty TUKE Košice Názov témy: "Možnosti využitia odpadov v stavebníctve".

4. RNDr. Eva Sitášová, PhD. - Východoslovenské múzeum Košice Názov témy: "Zaujímavé rastliny okolia Košíc".

5. Ing. Róbert Gregorek PhD. Botanická záhrada UPJŠ Košice Názov témy: "Vodný a vlahový deficit v krajine  očami záhradníka a krajinára  - zamyslenie nad jedným z najakútnejších ekologických problémov súčasnosti."

6. Ing. Eugen Ščavnický. Občianske združenie Mlynský náhon, o. z. Názov témy: "Mlynský náhon - voda v meste"

V rámci Fóra ekológov navštívime tieto laboratória:

Laboratórium Ústavu environmentálneho ižinierstva Stavebnej fakulty TUKE Košice

Laboratórium oddelenia spracovania surovín, Ústav zemských zdrojov Fakulty baníctva ekológie riadenia a technológií TUKE Košice

Ďakujeme všetkým účastníkom, prednášajúcim, organizátorom aj poslucháčom, že si našli čas a prišli medzi nás.