DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2023

Rok 2023

 

6.6.2023 Aula Maxima, Technická univerzita Košice od 9,00 do 14,00 hod

Vstup voľný. 

Ďakujeme za sponzorský príspevok:

- TUKE - Technická univerzita Košice, prenájom miestnosti 

- SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia, prenájom audiovizuálnej techniky

Program

Energia

SECOVE - CENTRÁ ODBORNEJ EXCELENTNOSTI PRE TRVALO UDRŽATEĽNÚ ENERGIU, prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., Stavebná fakulta TUKEhttps://secove-project.eu/sk/

Odpady

Regionálne centrum obehového hospodárstva   -  riešenie TEXTIL., Národná recyklačná agentúra Slovensko NARA-SK

Zelená infraštruktúra
 
Rozhodovanie o území - digitálne nástroje posudzovania vplyvov stavieb na krajinu a riešenia zelenou infraštruktúrou, podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik"
 

Ekologická konektivita, jej význam, ochrana a postavenie v územnom plánovaní, Slovenská agentúra životného prostredia, Ing. Rastislav Staník,

Územný systém ekologickej stability v územnom plánovaní, Slovenská agentúra životného prostredia, Mgr. Erika Igondová, PhD.

Ekologické vzdelávanie
 
Gamifikované tréningy: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť - kybernetické útoky a GREEN DEAL.
Národná recyklačná agentúra Slovensko  NARA-SK
Zelené pracovné miesta - kurz Údržbár životného prostredia a REUSE TEXTIL.
Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina - REPRIK
 
Enviromentálne záťaže 
Juraj Tabiczký Názov témy: Enviromentálne záťaže  CO2 a PM 
 
Poďakovanie:
 
Ďakujeme hlavnému sponzorovi Fóra ekológov 2023 Technickej univerzite TUKE za prenájom Auly Maxima a Slovenskej agentúre životného prostredia za prenájom audiovizuálnej techniky. Prednašajúcim za excelentné prezentácie a úspech, ktorý dosiahli v praktickej ekológií. Účastníkom prajeme veľa inšpirácií a ponaučení.
Tešíme sa na vás pri našich ďalších spoločných vzelávacích a ekologických aktivitách.