DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2018

Rok 2018

 

Fórum ekológov 2018 sa uskutočnil dňa 24.4.2018 od 9.00 hod do 14.00 hod Aula Maxima Technická univerzita, Letná 9, Košice.

Vstup voľný.

Program:

1. Ing. Eva Černáková - privítanie účastníkov Fóra

2. Ing. Róbert Gregorek PhD. Botanická záhrada UPJŠ Košice

Názov prednášky: Netradičné druhy a odrody rastlín okolo nás ako výsledok adaptácie prírody na meniace sa klimatické podmienky.

3. RNDr. Eva Sitášová, PhD., Východoslovenské múzeum Košice

Názov prednášky: Neželaní votrelci - Invázne botanické druhy a problémy spojené s ich šírením a likvidáciou.

4. prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD., Prešovská univerzita

Názov prednášky: Inventarizácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (prezentácia na príkladoch)

5. RNDr. Juliana Krokusová, PhD., Prešovská univerzita

Názov prednášky: Banské odkaliská ako environmentálne riziká v krajine (na príkladoch Rudňany, Slovinky)

6. Ing. Ján Slivinský, Ing. Ján Marhefka, Štátne lesy TANAP-u

Názov prednášky: Ekologické zmeny v bezzásahovom území

7. Viliam Bartuš, Peter Sabo, Lesoochranárske zoskúpenie VLK

Názov prednášky: Nič ako avantgardný predmet ochrany v chránených územiach na Slovensku.

Podtitul: O Vlkoch, ničnerobení a.k.a „crossed arms managemente“ a 4,3 mld. rokov starom internete.

8. PaedDr. Klára Hodničová, Humatrend, n.o.

Názov prednášky: Univerzálny projekt Mierová škola

Publikum:

ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Bukovecká, ZŠ Polianska, Gymnázium Poštová, Gymnázium Šrobárova, Súkromné gymnázium Katkin park II Košice, Katolicka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, SOŠ automobilová, Stredná odborná škola Ostrovského 1, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Študenti TUKE Košice, Študenti Prešovskej univerzity