DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2020

Rok 2020

 

Fórum ekológov 2020 sa presúva na budúci rok kvôli obmedzeniam stretávania sa širokej verejnosti v priestoroch UVP Technicom a univerzity TUKE. Program ostáva.

Ďakujem za porozumenie.

 

 

Sponzori:

UVP Technicom - poskytnutie priestorov 

 

Europe direct Košice - vecné ceny pre prednášajúcich

Ďakujeme.

Program

1. Ing. Eva Černáková - privítanie účastníkov Fóra

2. RNDr. Róbert Kanka, PhD. - Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra Názov témy:

"Funkčné a produkčné charakteristiky rastlín - ako sa dajú využiť?"

3. doc. Bc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD. Ing-Paed IGIP,Ústav zemských zdrojov, Oddelenie spracovania surovín, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Košice Názov témy: "Pime zdravú vodu, pime vodu z vodovodu! Prečo?".

4. RNDr. Eva Sitášová, PhD. - Východoslovenské múzeum Košice "Liečivá moc prírody".

5. Ing. Ján Plesník, Ing. Rudolf Kürth - RegioEnergy Východ Názov témy: "Uhlíková stopa - metóda LCA/LCC"

6. prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Názov témy: "Aktivity Stavebnej fakulty TUKE smerom k špongiovému mestu"

7. Ing. Róbert Gregorek PhD. Botanická záhrada UPJŠ Názov témy: "Včela medonosná ako ideálny indikátor stavu životného prostredia".

8. Juraj Tabiczký Názov témy: "Voda - sucho".

9. JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský Názov témy: "Skúsenosti s ochranou prírody (obzvlášť stromov) v mestskom prostredí".

 

V rámci Fóra ekológov si budete môcť pozrieť niektoré realizacie:  zelenú stenu, zelené strechy a príklad vsakovania dažďovej vody kampus TUKE.

Špongiovité mesto Projekt 

https://svf-apvv-achieve-com.webnode.sk/