DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2017

Rok 2017

 

Fórum ekológov 2017 sa uskutočnil dňa

25.4.2017 utorok od 10.00 hod do 15.00 hod

Aula Maxima Technická univerzita, Letná 9, Košice.

Vstup voľný.

Počas Fóra ekológov 2016 sme vyhlásili súťaž o najkrajší plagát ku Dňu Zeme. Krásne práce si môžete pozieť dole.

Program:

1. Ing. Eva Černáková OZ EKO ĽUDIA - Privítanie učastníkov. Verejný priestor plný zdravia a pohody.

2. Ing. Róbert Gregorek PhD., Botanicka záhrada UPJŠ Košice - Rastliny - opeľovanie - včely.

3. Mária Mihaľová - Nová Akropolis Košice - Symbolika stromu

4. Ing. Peter Šiška – Zosúladenie lesníckej a ochranárskej praxe v podmienkach Mestských lesov Košice

5. Štefan Vaľo - Povodne.sk film

6. Karol Kaliský - Ochrana prírody na Slovensku očami filmára a fotografa.

7. Ing. Jozef Bocan PhD., Technická univerzita Košice, Fakulta BERG
Banská činnosť a možnosti vplyvov na životné prostredie

8. RNDr. Alena Gessert PhD., Ústav geografie, PF UPJŠ Košice - Národnými parkami a jaskyňami Thajska
 
9. Vyhodnotenie súťaže o najkrajší plagát Deň Zeme
 
Poďakovanie:
 
Aj touto formou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli zorganizovať Fórum Ekológov 2017:
 
OZ EKO ĽUDIA, Technická univerzita TUKE Košice, Prírodovedecká Fakulta UPJŠ, Botanická záhrada, Štátne lesy, Mestské lesy, T-System, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Krosnianska 2, OZ Lentilka, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Štátna ochrana prírody, Nová Akropolis, pán Štefan Vaľo povodne.sk, Gymnázium Alejová a Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23 Košice
 
ĎAKUJEME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu si môžete pozrieť všetky ďaľšie práce:

Súťaž O najkrajší plagát ku Dňu Zeme